top of page

Doel van de functie:

Coördineren, opvolgen, bijsturen en afronden van werken door derden.

De toezichter werven rapporteert aan de teamverantwoordelijke Werven.

Dit voor wegen, riolen, pleinen, parken, speelpleinen, sportterreinen, sleufherstellingen nutsmaatschappijen enz.

Fungeren als hét aanspreekpunt van de bewoners die de werken aan het openbaar domein ervaren.

Werfopvolging:

Organisatie en voorzitten van coördinatie- en werfvergaderingen, incl. verslagname en verdeling

Verzorgen van coördinatie/communicatie met nutsmaatschappijen

Toezicht op werven van werken door derden aan de buiteninfrastructuur

Nazicht conformiteit uitvoering (t.o.v. plan en bestek)

Uitvoeren van proeven op werven

Bestellen labo-proeven op werven, beoordeling en opvolging hiervan

Bijsturing ontwerp tijdens uitvoering in samenspraak met het diensthoofd

Nazicht en voorstel tot oplossing van onvoorziene problemen op werven

Nazicht signalisatie en omleidingen

Nazicht vorderingsstaten en bijhouden dagboeken

Opmaak verletstaten

Opmeting vermoedelijke hoeveelheden na uitvoering

Voorbereiden eindafrekening

Bespreking onvoorziene werken

Verzamelen en coördinatie opmaak as-builtdossier  

Klachten en vragen:

Nazicht en opvolging van werfgebonden klachten en vragen

Nazicht en opvolging van andere klachten en vragen i.v.m. buiteninfrastructuur. 

Opmeting:

Uitvoeren en verwerken van waterpassingen met waterpastoestel

Opmeting van lengtes, oppervlakten en volumes. 

Veiligheid:

Letten op eigen veiligheid en veiligheid van derden

Nazicht op correctie opvolging van de bepaling in het veiligheids- en gezondheidsplan

bottom of page