top of page
 1. Aanvang van de huur
  De verhuring vangt aan vanaf de dag waarop het materiaal ter beschikking van de huurder wordt gesteld.
  De
  huur eindigt op de dag der terugkomst van de materialen of nadat is afgemeld per mail.
  In
  afwachting tot de ophaling van de gehuurde materialen dient de huurder deze te beveiligen.
 2. Huurprijs en kosten
  Huurtarieven kunnen steeds aangepast worden mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving.
  Vermeldingen, foto's enz. zijn informatief en niet bindend.
  De
  huurprijzen gelden voor maximum gebruik van 8 uren per werkdag, wij behouden ons het recht om 1/8 van de dagtarief aan te rekenen per overuur. Er is geen huurprijs mindering toegekend indien het materiaal minder dan de 8 uur per dag wordt gebruikt.
  Een voorschot of waarborg is vooraf betaalbaar en wordt door de verhuurder bepaalt, een waarborg kan nooit gezien worden als een voorschot op het gehuurde materiaal. De waarborg wordt steeds terugbetaald aan de huurder. De teruggave van de waarborg impliceert geenszins dat de verhuurder verzaakt aan enig recht of enige vordering.
  Het verhuurde materiaal wordt steeds met volle brandstoftank geleverd. Het verbruik van brandstof is nooit in de huurprijs inbegrepen. De huurder dient het materiaal steeds met volle bandstoftank terug af te leveren, bij gebrek behouden wij ons het recht een volle brandstoftank aan te rekenen.
  Transportkosten zijn nooit in de huurprijs inbegrepen en worden apart mede gedeeld aan de huurder.
bottom of page